Int.Ch. Uranus von Sofakelele

* 14.04.2022

British Shorthair (Bkh)

Fellfarbe: creme/white

BG: B

FeLV:geimpft

FIV: folgt

HCM/PKD: folgt